Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § Laatimispäivämäärä 29.5.2012

Rekisterin rekisterinpitäjä on:
Vihdin kunnan mittaustoimi, osoite PL 13 (Asemantie 30), 03101 Nummela.
Yhteyshenkilöinä toimivat:
Markku Oksanen, sähköposti: markku.oksanen(at)vihti.fi, puhelin: +358 44 767 4700 ja
Jarmo Sirén, sähköposti: jarmo.siren(at)vihti.fi, puhelin: +358 44 767 4725.
Osoite Vihdin kunta, mittaustoimi, PL 13, 03101 Nummela.

Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat verkkopalvelun käyttäjien antamat tiedot.

Tietoja säilytetään kunnes tiedot eivät enää ole rekisterinpitäjän tai palvelun käyttäjän kannalta tarpeellisia.

Mikäli käyttäjien tietoja luovutetaan säännönmukaisesti rekisterinpitäjän organisaation ulkopuolelle, pyydetään käyttäjiltä siihen etukäteen asianmukainen suostumus. Viranomaisille toimitetun tiedon julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai mahdollisen erityislain mukaan. Rekisterinpitäjän organisaatioon katsotaan tässä yhteydessä kuuluvaksi myös kiinteästi palvelun tietotekniseen hallinnointiin osallistuvat ostopalveluntarjoajat.

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoihin pääsy on vain määrätyillä henkilöillä ja heiltäkin vaaditaan kirjautumista järjestelmään.

Tietojen antajalla on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua, tietojen unohtamista tai poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Palvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystytään jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön avulla voidaan tarjota asiakkaille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpidettyjen sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin käyttötarkoitus on Trimble ePalvelut, Internet-karttapalvelun toteuttaminen. Palvelua voidaan käyttää tunnistautumattomana, joten yhteystietojen täyttäminen on vapaaehtoista. Palveluun voidaan myös kirjautua.

Kirjautuneiden rekisteri voi koostua seuraavista tiedoista:

  • Käyttäjätunnus ja salasana
  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoite

Palautteiden ja kommenttien rekisteri voi koostua seuraavista tiedoista:

  • Palaute
  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero